Terug naar projecten
Software Factory

DynAMo: Dynamic Architecture Monitoring

In opdracht van imec
Gebruikte technologie: Java, Spring Boot, Docker, InfluxDB, PostgreSQL, REST, Jackson, ReactJS, D3JS, Bamboo, Jira, Confluence, Typescript, Hibernate, JPA
Qmino neemt in de periode 2019-2021 samen met twee academische partners (DistriNet/KU Leuven en IDLab/UGent) en drie industriële partners (Televic Rail, ESAS en Yazzoom) deel aan het 2-jarig imec.icon (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) DynAMo project.
In DynAMo staat Dynamic Architecture Monitoring centraal. Het doel van het project is om systemen te ontwikkelen die softwareontwikkelaars de mogelijkheden geven om cyberfysische systemen beter te kunnen opvolgen en controleren. Dergelijke systemen (we denken hierbij bijvoorbeeld aan treinen en telecom systemen) zijn onderhevig aan veel omgevingsfactoren, zoals interactie met externe systemen en wisselende netwerkomgevingen. Ze hebben vaak een zeker niveau van zelfbesturing en actief tussenkomen in de werking is niet altijd mogelijk zonder risico op performantie- of veiligheidsproblemen. Daardoor moeten de betrokken IT-bedrijven vaak veel middelen en tijd vrijmaken om interacties of problemen te analyseren of te reverse engineeren.
In DynAMo wordt bestudeerd hoe servicegedrag kan worden gemodelleerd en opgevolgd, anomalieën kunnen worden opgespoord en operationele systemen beter kunnen worden ondersteund. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een digital twin omgeving, waarin realistische testen kunnen worden uitgevoerd wanneer dit niet mogelijk is op het echte systeem.
DynAMo streeft ernaar om integratieproblemen terug te dringen en softwareontwikkelingen sneller te implementeren door bedrijven meer inzicht te geven in hun eigen IT-serviceaanbod, maar ook in het serviceaanbod van derden waarmee ze interageren. Het project wil een dynamische architectuurmonitoringoplossing ontwikkelen die normaal servicegedrag leert uit operationele data en die detecteert wanneer diensten niet functioneren volgens de regels die zijn vastgelegd voor interfaces, protocollen, prestatie en beveiliging.
Qmino heeft met de ontwikkeling van haar eigen product Miredot jarenlange ervaring in de documentatie van webservices. Via code analyse wordt volledig automatisch technische documentatie gegenereerd voor ontwikkelaars die van deze webservices gebruik maken. In de context van DynAMo bouwen wij verder op deze expertise en breiden wij onze systemen uit. Zo trachten we naast het beschikbaar stellen van statische documentatie ook dynamische gegevens weer te geven. De documentatie toont dus niet alleen wat een webservice geacht wordt te doen, maar ook hoe deze zich qua performantie, veiligheid en interactie in de praktijk gedraagt.

Project idee?

Wij staan voor u klaar.
Contacteer ons
Project Idea
Qmino Logo
Experts in software engineering.
Partners in business.
© 2023 Qmino. All rights reserved |Website disclaimer |Privacy beleid