Terug naar projecten
Consultancy

DUO: Digitaal Uitwisselingsplatform Onteigeningen

In opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer
Gebruikte technologie: Java, Spring boot, Docker, PostgreSQL, Kubernetes, REST, Jackson, Angular, Bamboo, Jira, Confluence, TypeScript, Hibernate, JPA, OAuth, SOAP
Het Agentschap Wegen en Verkeer zorgt voor een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers in Vlaanderen. Naast het onderhoud van maar liefst 7.000 km gewest- en autosnelwegen en nog eens evenveel fietspaden, realiseert het AWV zijn doelstellingen onder meer door het verstrekken van juiste informatie, het verzekeren van tijdige communicatie en het beheer van de aanwezige kennis.
Hiertoe heeft het agentschap, mede met behulp van Qmino, een sterke professionalisering doorgemaakt op gebied van informatica. Consultants van Qmino staan mee in voor de ontwikkeling van een groot aantal interne applicaties waarmee het Agentschap Wegen en Verkeer zijn dagelijkse werking kan opvolgen en sturen. Zo ook op bijvoorbeeld op het vlak van onteigeningen.
Het Digitaal Uitwisselingsplatform Onteigeningen, kortweg DUO, is een platform gebouwd om te voldoen aan het Vlaams onteigeningsdecreet. Dat decreet specifieert dat alle onteigenende instanties verplicht worden om digitaal met de onteigende partijen te communiceren. Er worden hiertoe verschillende componenten ontwikkeld binnen het Agentschap Wegen en Verkeer.
Vooreerst wordt een uitgebreid dossierbeheersysteem ontwikkeld, waarlangs de medewerkers van een onteigenende entiteit een volledig dossier kunnen opvolgen: van initieel minnelijk voorstel tot finale juridische afhandeling van de transactie. Daarnaast wordt een uitwisselingsplatform ontwikkeld, waarlangs de communicatie met externe systemen als de Magda Documentendienst, Mijn Burgerprofiel, DOSIS en eLoket ondernemers wordt gerealiseerd.
In dit project treedt een Qmino consultant op als Teamlead, die de volledige technische verantwoordelijkheid voor het project draagt. Dit omvat zowel de ondersteuning en aansturing van de functioneel analisten, het uitwerken van de technische architectuur als de effectieve implementatie.

Project idee?

Wij staan voor u klaar.
Contacteer ons
Project Idea
Qmino Logo
Experts in software engineering.
Partners in business.
© 2023 Qmino. All rights reserved |Website disclaimer |Privacy beleid