Agile

Wij zijn grote voorstander van agile softwareontwikkeling.

Interactie en flexibiliteit staan centraal en leiden volgens ons tot de beste resultaten.

Zo garanderen we ook dat je maximale waarde haalt uit onze samenwerking.

 

Kenmerken van agile soft­ware­ont­wik­ke­ling

Samenwerking en communicatie

Een zelfsturend, multifunctioneel team werkt aan het project. Er is geen sprake van hiërarchische verhoudingen, elk lid heeft evenveel inspraak en iedereen draagt bij tot het eindresultaat. Samenwerking en onderlinge communicatie zijn dus van groot belang.

Regelmatige releases van werkende software

Het project wordt opgedeeld in herhalende periodes van twee tot vier weken, ook sprints genoemd. Per sprint levert het team een aantoonbaar stuk software op. Zo krijg jij als klant keer op keer een stukje werkende software te zien.

Flexibiliteit

Tijdens een sprint werken onze ontwikkelaars zeer gestructureerd en is flexibiliteit niet mogelijk. Zodra de sprint is afgelopen, beoordeel je als klant de functionele software. Op basis van jouw feedback sturen wij onze software en het ontwikkelingsproces bij. Feedback en flexibiliteit na elke sprint zijn dus noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat te komen.

Klantenbetrokkenheid

In ruil voor onze inzet vragen wij jouw betrokkenheid. Jouw feedback is een noodzakelijke voorwaarde voor het slagen van het project. Het is dus belangrijk dat we duidelijke afspraken maken over jouw aanwezigheid. Interactie en flexibiliteit leiden volgens ons tot de beste resultaten. Zo garanderen we ook dat je maximale waarde haalt uit onze samenwerking.

Gedurende onze bijna 10-jarige samenwerking hebben de consultants van Qmino een belangrijke bijdrage geleverd bij zowel het ontwerp en implementatie van onze applicaties als de uitbouw van een agile softwareontwikkelingsproces. Steeds werd er gezorgd voor een kwalitatieve oplossing binnen budget.

Anne-Séverine Poupeleer - Afdelingshoofd Agentschap Wegen en Verkeer

Technology stack

 

Onze focus en expertise ligt sinds 2008 op de ontwikkeling van software en webapplicaties.

Onze ontwikkelaars werken fullstack, waardoor ze in staat zijn om volledige applicaties te bouwen. In de frontend gebruiken ze JavaScript frameworks. De backend word geprogrammeerd in Java.

We leiden jonge ontwikkelaars op met de nieuwste frameworks om te vertrekken van een stevige basis. Zo kunnen onze ontwikkelaars in korte tijdspannes kwaliteitsvolle software opleveren. Bovendien zetten ze systemen op om het ontwikkelingsproces te optimaliseren.

Lees meer

Ben je ook enthousiast over onze werkwijze en wil je deze integreren in je team?