Openbare Vlaamse Afvalstoffen-maatschappij
Openbare Vlaamse Afvalstoffen-maatschappij

Deze overheidsinstantie is verantwoordelijk voor het afvalbeleid en de bodemsanering. OVAM streeft naar een duurzaam afval- en materialenbeheer en een propere bodem in Vlaanderen. Qmino is één van de partners waar OVAM mee samenwerkt om de impact van de administratie op het milieu te verkleinen. We willen het gebruik van papier verminderen door in te zetten op digitalisering en het optimaliseren van interne processen. Zo willen we samen met OVAM onze ecologische voetafdruk verkleinen.

OVAM heeft veel lopende IT projecten. Zij evolueren snel en starten regelmatig nieuwe projecten op. Dat brengt dat veel uitdagingen met zich mee. Gelukkig mogen wij OVAM daarin ondersteunen door proactief mee te werken aan deze vernieuwingen. Het toepassen van Continuous Delivery (vooral het automatiseren van deployments) is de sleutel tot succes, zeker omdat er zo veel applicaties aanwezig zijn voor de interne administratie.

Qmino ondersteunt OVAM in

PAPIERLOOS WERKEN

We hebben, in samenwerking met andere partners, een scansysteem ontwikkeld dat briefwisseling naar de correcte ambtenaar verstuurt via een digitaal takenbord. Dit project loopt over verschillende diensten via OVAM en brengt de nodige complexiteiten met zich mee.

DIGITALE LOKETTEN

In de context van Papierloos werken, worden er allerlei digitale loketten ontwikkeld, waar burgers en bedrijven aanvragen en aangiftes kunnen indienen. De nieuwere loketten werken met identificatie via e-ID, wat de veiligheid en betrouwbaarheid van de systemen verhoogt.

DIGITALISERING VAN INTERNE ADMINISTRATIE

De financiële dienst werkt intussen volledig digitaal door eigen geschreven software te integreren met een commercieel boekhoudpakket. Ook de opvolging van juridische dossiers gebeurt digitaal. Qmino schreef een applicatie die oude papieren dossiers digitaal archiveert. Deze applicatie is volledig geïntegreerd met het documenten management systeem van OVAM.

EERSTE UITROL VAN DEVELOPER TOOLCHAIN

Wij hebben de eerste aanzet gegeven om het IT team van OVAM te ondersteunen in tijden van vernieuwing. We hebben een buildserver, wiki en projectmanagement toolsuite opgezet zodat dit team vlotter kan werken.