Insight XE

Qmino ontwikkelde voor Insight XE youRNsight, een nieuw soort CRM systeem. Dit systeem is gericht op de farmaceutische wereld en geeft gebruikers een visuele representatie van organisaties en de lopende verkoopprocessen. Je kan er als gebruiker ook een grafisch salesplan mee opstellen. Met deze cross-platform webapplicatie kan je dus veel meer dan met een simpele database.

Wij werkten voor dit project op een Agile manier. Wij pasten voor het project ook Continuous Delivery toe. Er waren twee omgevingen, een testomgeving en een productieomgeving. De productieomgeving werd gebruikt voor het hosten van een stabiele versie van de applicatie. Op de testomgeving stond steeds de nieuwste versie.

Omdat het hier ging over een CRM systeem, was de data van het systeem ook belangrijk. Om geen problemen te hebben met de migratie van data naar de verschillende versies toe, werden er steeds database migratiescripts geschreven die automatisch werden toegepast bij een deploy. Deze scripts werden uitvoerig getest om de integriteit van de data te bewaren.

Op gebied van software was dit een uitdagend project omdat zowel de user-interface als de backend van de applicatie complex zijn. Drag en drop van grafische elementen, het tekenen van verbanden, het labellen van allerlei zaken. Dit allemaal met business data, waar men op een gestructureerde manier data types kon aanmaken en deze kon importeren uit allerlei databanken. De eerste versie van het systeem is momenteel ontwikkeld en Insight XE is momenteel bezig met de commercialisering.