Agentschap wegen en verkeer
Agentschap Wegen en Verkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer zorgt voor een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers in Vlaanderen. Naast het onderhoud van maar liefst 7000 km gewest- en autosnelwegen en nog eens evenveel fietspaden, realiseert het AWV zijn doelstellingen onder meer door het verstrekken van juiste informatie, het verzekeren van tijdige communicatie en het beheer van de aanwezige kennis. Hiertoe heeft het agentschap, mede met behulp van Qmino een sterke professionalisering doorgemaakt op gebied van informatica. Consultants van Qmino stonden de afgelopen jaren mee in voor de ontwikkeling van een groot aantal interne applicaties waarmee het Agentschap Wegen en Verkeer zijn dagelijkse werking kan opvolgen en sturen.

ELISA

Elisa is een tablet-applicatie die wegcontroleurs op de baan ondersteunt bij het vaststellen van schade of slijtage aan de infrastructuur. Elisa laat toe om ter plaatse het probleem te beschrijven en dit rapport, samen met het nodige fotomateriaal door te sturen voor verdere opvolging en verwerking. Andersom fungeert Elisa ook als takenlijst door klachten en meldingen van burgers aan wegcontroleurs te tonen voor verdere verwerking.

AKELA

Akela is de applicatie die het Agentschap Wegen en Verkeer in staat stelt zich in orde te brengen met het KLIP decreet. Het beheert de volledige inventaris van alle ondergrondse infrastructuur (zoals telecommunicatie kabels, boringen en buizen) van het agentschap en beantwoordt automatisch aanvragen die via de KLIP portaal gesteld worden. Akela fungeert ook als portaal waarbij aannemers, die voor het agentschap werken uitvoeren, de nieuwste situatie en plannen kunnen aanleveren, zodat de inventaris van het agentschap steeds actueel en volledig blijft.

TRANSPORTINSPECTIES

De Transportinspecties applicatie ondersteunt weginspecteurs bij de controle van vrachtverkeer op de Vlaamse wegen. Het gaat hier dan over controles op overlading, afmetingen, ladingzekerheid, technische controle en vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook de verdere juridische opvolging van de vastgestelde overtredingen gebeurt met behulp van deze applicatie.

KABELNET

Waar Akela vooral de juiste ligging van kabels en leidingen beheert, is Kabelnet de authentieke bron voor alle inhoudelijke informatie over het netwerk zelf. Het vertelt in welke installaties de toegangspunten tot het kabelnetwerk zich bevinden, welke functie kabels en installaties juist hebben en hoe ze onderling gekoppeld zijn. Kabelnet ondersteunt de netwerkbeheerders en gebruikers ook door werktuigen aan te bieden voor communicatie bij werken, de opbouw van complexe netwerkverbindingen en routering over het netwerk.

WERF

Via de Werf applicatie kunnen projectingenieurs alle informatie beheren over de werven van het Agentschap. We denken hier dan niet alleen aan locatie en uitvoeringsstatus, maar ook aan de te gebruiken omleidingen en te nemen milderende maatregelen. Daarnaast zorgt de applicatie dat mogelijke conflicten tussen werven tijdig opgemerkt en vermeden kunnen worden en is het een belangrijk hulpmiddel om accuraat over werven te communiceren met het verkeerscentrum.

HISTORIA

Historia IV is verantwoordelijk voor de inplanning van de uit te voeren werken en voor de budgetopvolging van het goedgekeurde programma. Door intense samenwerking met andere applicaties kunnen ook aanbestedingsdossiers vanuit Historia worden opgevolgd en opgemaakt.

Gedurende onze bijna 10-jarige samenwerking hebben de consultants van Qmino een belangrijke bijdrage geleverd bij zowel het ontwerp en implementatie van onze applicaties als de uitbouw van een agile softwareontwikkelingsproces. Steeds werd er gezorgd voor een kwalitatieve oplossing binnen budget.

Anne-Séverine Poupeleer - Afdelingshoofd Agentschap Wegen en Verkeer